Õpidisaini meeskonnal töös olevad projektid:
 • Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse e-kursus  „Väärkohtlemise juhtumite ennetamine ja lahendamine spordis“ õpidisain ja LMS valik, 2023 - ... 
 • Cerebrumhub.com täiskasvanute 8-kuulise ümberõppe e-kursuse õpidisain koos platvormi OpenEdX juurutamisega. Tellija: OÜ CerebrumHub, 2021 - ...
 • Peaasi.ee vaimse tervise e-kursuste LMS platvormi valik ja kursuste loomise konsultatsioon. Tellija: MTÜ Peaasjad, 2022 - ...

Õpidisaini meeskonna poolt tehtud tööd:
 • E-kursuse "Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine" õpidisain koostöös Kaja Toomlaga. E-kursuse maht: 26 akad.h. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet, 2022 - 2023
 • E-kursuse "Psühholoogiline esmaabi" peatükki "Psühholoogiline trauma ja sõda" õpidisain. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet, 2022
 • Õppevideo "Kuidas anda psühholoogilist esmaabi?" projektijuhtimine. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet, 2022
 • E-kursuse "Psühhosotsiaalse kriisiabi töötaja väljaõpe" õpidisain eesti, vene ja inglise keeles. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet, 2022 
 • E-kursuse "Enesehoid" õpidisain. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet, 2022
 • Veriff töötajatele suunatud LMS platvormi valiku konsultatsioon. Tellija: Veriff, 2022  
 • Riigi Valimisteenistuse koolitajate õpidisaini koolitus. Tellija: Riigi Valimisteenistus, 2022
 • Koolituste "Zoomi kasutamine e-õppes" ja "Online presentation skills" läbiviimine. Tellija: Kunstiakadeemia, 2022
 • SPIN programmi treenereid ettevalmistavate e-kursuste LMS platvormi valik. Tellija: MTÜ SPIN, 2021
 • Edumus School õpetajaid ettevalmistava e-kursuse konsultatsioon. Tellija: Edumus Education, 2021-2022
 • Skillaby e-õppe teenuse LMS platvormi valik ja 10 e-kursuse õpidisain. Tellija: BCS Koolitus, 2021-2022
 • E-kursuse "Viis sammu eduka müügini" õpidisain. Tellija: Äripäeva Akadeemia, 2020
 • Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse ruumikoolituse versiooni e-koolituseks muutmine. Koolituse maht: 90 akad.h. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet, 2020
 • Koolitusteenuse pakkumise ja korraldamise protsessi loomine. Tellija: Vaikuseminutid, 2021
 • Töötoa "Kaasavad hübriidkoolitused" läbiviimine. Tellija: PARE, 2021
 • E-koolitamise oskuste konsultatsiooni läbiviimine. Tellija: Tartu Rahvaülikool, 2022