Õpidisaini meeskonnal töös olevad projektid:
 • E-kursuse "Treeneri tase 3: Spordimeditsiin" õpidisain ja tehniline teostus. Tellija: Spordiinfo.ee. Tööde teostamine: 2024 aprill - ....
 • E-kursuse "IT projekti juhtimine" õpidisain ja tehniline teostus. Tellija: Juunika Koolitus. Tööde teostamine: 2024 mai - ...
 • President Kaljulaidi Fondi tööandjate lähisuhtevägivalla ennetuse initsiatiivi õpidisainer. Tellija: President Kaljulaidi Fond. Tööde teostamine: 2024 veebruar - ... 
 • Arenguprogrammi "Radikaalse innovatsiooni arenguprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine avaliku teenistuse tippjuhtidele" õpidisainer. Töö tellija: Sõnumiagentuur Akkadian. Tööde teostamine: 2024 veebruar - ....
 • Cerebrumhub.com täiskasvanute 8-kuulise ümberõppe e-kursuse õpidisain koos platvormi OpenEdX juurutamisega. Tellija: OÜ CerebrumHub. Tööde teostamine: 2021 - ...

Õpidisaini meeskonna poolt tehtud tööd:
 • Eesti koolitusettevõtte õpihaldussüsteemi ja AI otsimine. Tööde teostamine: 2024
 • E-kursuse "Taastav õigus" õpidisain ja tehniline teostus. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. E-kursuse maht: 6 akad.h. Tööde teostamine: 2024 jaanuar-juuni
 • Sotsiaalkindlustusameti e-kursuste arendustööd. Tööde teostamine 2024 I poolaasta
 • Eraklient: AI tarkvaraga teostatud videoprojekti. Video maht: 13 minutit. Tellija: Eraisik. Tööde teostamine: 2024 aprill 
 • Eesti koolitusettevõtte õpi- ja selle tugiprotsesside digitaliseerimine. Tööde teostamine: 2023
 • E-kursuse "Tuleohutus" õpidisain ja tehniline teostus. E-kursuse maht: 1 akad.h. Tellija: Protect Estonia. Tööde teostamine: 2024 jaanuar
 • E-kursuse "Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine" lisamooduli "Lähisuhtevägivald puuetega inimeste elus" õpidisain ja sisu uuendamine. Lisamooduli maht: 5 akad.h. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. Tööde teostamine: 2023-2024
 • President Kaljulaidi Fondi tööandjate lähisuhtevägivalla ennetuse initsiatiivi arutelu modereerimine. Tellija: President Kaljulaidi Fond. Tööde teostamine: 2024 jaanuar
 • E-kursuse "Ohvriabi põhikoolitus" õpidisain ja tehniline teostus koostöös Kaja Toomlaga. E-kursuse maht: 15 akad.h. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. Tööde teostamine: 2023
 • President Kaljulaidi Fondi lähisuhtevägivallaennetuse suuna käivitusarutelude modereerimine. Tellija: President Kaljulaidi Fond. Tööde teostamine: 2023
 • E-kursuse  „Väärkohtlemise juhtumite märkamine, lahendamine ja ennetamine spordis“ õpidisain ja tehniline teostus. E-kursuse maht: 2 akad.h. Tellija: Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus. Tööde teostamine: 2023
 • Peaasi.ee vaimse tervise e-kursuste LMS platvormi valik ja kursuste loomise konsultatsioon. Tellija: MTÜ Peaasjad. Tööde teostamine: 2022 - 2023
 • Perforce töötajatele suunatud LMS platvormi valiku konsultatsioon. Tellija: Perforce. Tööde teostamine: 2022
 • E-kursuse "Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine" õpidisain koostöös Kaja Toomlaga. E-kursuse maht: 26 akad.h. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet.  Tööde teostamine: 2022-2023
 • E-kursuse "Psühholoogiline esmaabi" peatüki "Psühholoogiline trauma ja sõda" õpidisain ja tehniline teostus. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. Tööde teostamine: 2022
 • Õppevideo "Kuidas anda psühholoogilist esmaabi?" tootmise projektijuhtimine. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. Tööde teostamine: 2022
 • E-kursuse "Psühhosotsiaalse kriisiabi töötaja väljaõpe" õpidisain ja tehniline teostus eesti, vene ja inglise keeles. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. Tööde teostamine: 2022
 • E-kursuse "Enesehoid" õpidisain ja tehniline teostus. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. Tööde teostamine: 2022
 • Veriff töötajatele suunatud LMS platvormi valiku konsultatsioon. Tellija: Veriff, 2022
 • Riigi Valimisteenistuse koolitajate õpidisaini koolitus. Tellija: Riigi Valimisteenistus. Tööde teostamine: 2022
 • Koolituste "Zoomi kasutamine e-õppes" ja "Online presentation skills" läbiviimine. Tellija: Kunstiakadeemia. Tööde teostamine: 2022
 • SPIN programmi treenereid ettevalmistavate e-kursuste LMS platvormi valik. Tellija: MTÜ SPIN. Tööde teostamine: 2021
 • Edumus School õpetajaid ettevalmistava e-kursuse konsultatsioon. Tellija: Edumus Education. Tööde teostamine: 2021-2022
 • Skillaby e-õppe teenuse LMS platvormi valik ja 10 e-kursuse õpidisain. Tellija: BCS Koolitus. Tööde teostamine: 2021-2022
 • E-kursuse "Viis sammu eduka müügini" õpidisain. Tellija: Äripäeva Akadeemia. Tööde teostamine: 2020
 • Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse ruumikoolituse versiooni e-koolituseks muutmine. Koolituse maht: 90 akad.h. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet. Tööde teostamine: 2020
 • Koolitusteenuse pakkumise ja korraldamise protsessi loomine. Tellija: Vaikuseminutid. Tööde teostamine: 2021
 • Töötoa "Kaasavad hübriidkoolitused" läbiviimine. Tellija: PARE. Tööde teostamine: 2021
 • E-koolitamise oskuste konsultatsiooni läbiviimine. Tellija: Tartu Rahvaülikool. Tööde teostamine: 2022