Kommenteeri

5 tähelepanekut e-kursuse tellijale

Sul on organisatsioonis oluline teadmine, aga pole kuluefektiivset vormi selle teadmise inimesteni viimiseks. Sul on inimesed, kes peaksid teadmise saama, aga nad ei taha seda lihtsalt dokumendist lugeda või oodata 3 kuud järgmist sisekoolitust. Need probleemid on tuttavad igale personali- ja koolitusjuhile, kes on üritanud oma töötajaid informeerida näiteks tööohutusest, infoturbest, klienditeeninduse põhimõtetest või viia neile läbi sisseelamisprogrammi.

Võib muidugi korraldada koolituse ja neid ju korraldataksegi, aga koolituse läbiviimine on kallis, vajab teatud suurusega gruppi ja koolitajat, kellel lisaks sisu teadmisele on ka head õpetamisoskused. Võib lasta sisekoolitajal teha loengu videosse ja siis nõuda kõikidelt töötajatelt, et nad videot vaataksid, aga kuidas tööandja teab, kas videot ka tegelikult vaadati või tukuti ekraani ees. Võib kirjutada kogu sisu dokumendiks, aga õnnistatud on see tööandja, kelle inimesed jaksavad 25 lehekülge manuaali kaks korda aastas läbi lugeda.

E-kursus on võimalus edastada kvaliteetset sisu õppija jaoks huvitavas vormis ning hoida samal ajal kulud kontrolli all. E-kursus on IT-seadme (nutitelefon, tahvel, arvuti) teel iseseisvalt läbitav e-õppe vorm, kus on pigem vähem teksti ning rohkem helifaile, liikuvaid graafikuid, fotoalbumeid, videoklippe, interaktiivseid harjutusi ja teste. Investeering on ühekordne - õpidisainerilt tuleb tellida e-kursuse valmistamine ettevõttes olemasolevate teadmiste pinnalt. Piiramatu hulk töötajad saab seejärel õppida ilma igasuguste täiendavate kuludeta. Õppimise aja valib iga õppija ise, mistõttu ei pea näiteks tootmisettevõttes kogu vahetust korraga koolitusele saatma. Personalijuht saab seejuures testide põhjal jälgida, kui palju uuest teadmisest omandati.


Õpidisaineri ülesanne on võtta olemasolev kvaliteetne sisu ettevõtte kogenud inimeste peadest või olemasolevatest sisedokumentidest ja juhenditest ning kanda see täiskasvanud õppija jaoks e-kursuse vormi selliselt, et omandamine oleks maksimaalne. Kui oled otsustanud veidi igava siseveebi dokumendi asendada e-kursusega, siis panime alljärgnevalt kirja 5 tähelepanekut, kuidas olla õpidisaineriga koostööd tehes võimalikult tark tellija.

 1. Määratle selge sihtrühm ja ootused
  Igasugune disain lähtub kasutajast, nii ka õpidisain. Loomulikult võib e-kursust lõpuks läbida igaüks, kuid selle loomine on kõige sujuvam, kui kirjeldad õpidisainerile võimalikult täpselt e-kursuse sihtrühma ja oma ootused. Kui omal kohe väga selgeid piiritlusi pole võtta, võib õpidisaineriga kindlasti nõu pidada nii sihtrühma määratluse kui ka õpiväljundite üle, kuid enne kursuse loomist tuleks need siiski selgelt kokku leppida. Kas e-kursus tuleb algajatele või edasijõudnutele, kas ühekordselt või regulaarselt läbimiseks, kaua keskmisel osalejal kursuse läbimine aega võiks võtta on näited küsimustest, mille osas võiks tellija ja õpidisainer kokku leppida. Meie poolt disainitud Äripäeva Akadeemia e-kursuse Müügikõnede ABC loomisel oli meil näiteks palju abi sellest, et klient seadis kohe alguses selge ootuse mitmekesiste interaktsioonide osas.
 2. Jäta vahendid õpidisaineri valida
  Kui on vaja kujundada sotsiaalmeedia kampaania või reklaambänner, siis ei kirjuta ükski mõistlik tellija ette, millise graafikatarkvaraga tuleb ülesanne teostada. Samamoodi võiks e-kursuse loomise puhul jätta vahendid õpidisaineri valida. Oleme kümmekond erinevat e-kursuse loomise tarkvara läbi vaadanud ja mitmeid ka kasutanud-katsetanud ning tänase seisuga on Articulate vahendite pakett üks parimaid (kaasaaegne, lihtne, funktsionaalne). Tarkvaraturul võivad aga asjad kiiresti muutuda ja seetõttu ei ole mõistlik oma õpidisaineri käsi selja taha siduda.


 3. Tööta järjekorras struktuur -> sisu -> õpidisain
  Kui ootused, soovitud õpiväljundid ja sihtrühm on paigas, tuleks järgmisena luua kursuse struktuur. Kursuse struktuurne plaan on nagu maja projekt, mis näitab ära, milliseid teemasid kursus sisaldab, millist materjali esitatakse tekstina, mida graafiliste või interaktiivsete elementidena, kui palju ja mille kohta sisaldab kursus harjutusi jne. Struktuurse plaani loomises võiksid kindlasti osaleda nii tellija kui sisuekspert, selle koostamist juhib õpidisainer. Selle pinnalt saab ennustada aja kulu ja töömahu, mis kursuse loomiseks läheb nii eksperdil kui ka õpidisaineril. Seejärel saab ekspert alustada sisuloomega (tekstid, harjutused). Kui sisu on enamjaolt olemas, on õpidisaineril võimalik seda e-kursuseks disainima hakata.
 4. Anna õpidisaineri kasutusse olemasolev multimeedia
  Alati on võimalik kasutada fotopanga fotosid, aga e-kursus tuleb palju rohkem ettevõtte nägu, kui õpidisainer saab juurdepääsu ettevõtte enda fotodele, disainifailidele, CVI dokumentidele, video- ja helimaterjalidele. Kursuse sisu omandamise juures mängib kaalukat rolli see, kui olulisena kursuse sisu tajutakse. Mida rohkem on sisu ettevõtte nägu, seda olulisem selle omandamine töötajatele tundub.
 5. Testi
  Kui esialgne versioon kursusest on valmis, tuleks see kindlasti anda testimiseks konkreetse sihtrühma (näiteks uus töötaja) esindajate kätte. Ükski õpidisainer ei ole selgeltnägija, kes suudab kõiki nüansse täpselt ette ennustada. Kui kursust läbib õppija, kelle jaoks see mõeldud on, võib tal tekkida küsimusi või takistusi harjutuse või testi osas, kus kursuse loojate vaatest oli kõik loogiline. Testimisel tuleb arvestada, et kui testib vale sihtrühma esindaja (nt juht testib uue töötaja kursust), ei pruugi testimise tulemus tulla adekvaatne. Testijate kommentaaride alusel annavad siis nii sisu autor kui õpidisainer e-kursusele viimase lihvi.

Tegime näidisena valmis ühe e-kursuse, milles saad eelkõige tutvuda Articulate Rise 360 tehniliste võimalustega ning võimalike e-kursuse interaktiivsuse elementidega. Varem oli sama sisu esitatud ettevõtte siseveebis erinevate tekstidokumentidena. E-kursuse vormis paraneb kordades materjali omandamine ja läbimise kiirus töötajate poolt. Olles õpidisainerile hea tellija, saad ka oma ettevõttes oleva teadmise muuta efektiivseteks ja põnevaks e-kursusteks.


Lisa kommentaar

Email again: